Akademie

Ústecká volejbalová akademie (UVA) vznikla ve spolupráci našeho klubu a některých základních škol v Ústí nad Labem založením pohybových přípravek pro děti věku do 5. třídy základní školy. Jedná se o všeobecné pohybové přípravky se zaměřením na míčové hry a zejména volejbal. Náplně tréninků se ale neomezují pouze na volejbal, nýbrž na základní pohybovou přípravu dětí pro práci s míčem v širším slova smyslu.

Volejbalové přípravky naší UVA cvičí a trénují na 5-ti základních školách: ZŠ Rabasova, ZŠ Stříbrnická, ZŠ SNP, ZŠ Elišky Krásnohorské a ZŠ Chlumec. Vedou je oblíbení učitelé s trenérským vzděláním. Tyto přípravky UVA jsou smíšené, navštěvují je chlapci a děvčata 1. až 4. třídy ZŠ. Náplň a náročnost cvičení jsou vždy přizpůsobeny věku přítomných dětí, tudíž dětí nemusí mít obavy, že by musely najednou zvládnout cviky, které jsou určeny starším dětem. Přípravky UVA často navštěvují děti v rámci družiny, kde si je vyzvedávají přímo trenéři. 

Děti přípravek UVA jsou hned od prvopočátku přihlašovány do Ústeckého Minicupu, což je volný turnaj pro začínající volejbalistky a volejbalisty. Pravidelně se Minicupu účastní i týmy z jiných okresů Ústeckého kraje. Pravidla turnaje jsou z velké míry odvozeny od pravidel úspěšného formátu celostátního turnaje Minivolejbal v barvách, který v režii Českého volejbalového svazu běží více než 10 let. Ústecký Minicup se koná zpravidla 5x do roka, od listopadu do března v tělocvičnách našeho tréninkového střediska chlapců na ZŠ Rabasova v Ústí nad Labem.

UVA navštěvuje ve školním roce 2019/2020 zhruba 150 dětí.

Kontakty na jednotlivá centra UVA:

  • ZŠ Rabasova – Mgr. Radek Horský – 774 030 666, radhor@post.cz  
  • ZŠ Stříbrnická – Ludmila Šemíková - 777 256 639
  • ZŠ Chlumec – Mgr. Štěpán Novák – 776 101 211
  • ZŠ Elišky Krásnohorské – Mgr. Magda Kovaříková – 605 286 116
  • ZŠ SNP – Mgr. Pavlína Kotalíková – 731 750 853

 Partneři